Thông tư 09/2016/TT-BKHCN: Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm

  • 09-06-2017
Thông tư 09/2016/TT-BKHCN về quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
 
Chia sẻ: