Công văn 221/TCHQ-GSQL: Nộp giấy tờ thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu cảng biển

  • 10-01-2017
Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh liên quan đến việc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng yêu cầu doanh nghiệp nộp giấy tờ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Thông báo số 1548/TB-UBND ngày 21/12/2016 của UBND quận Hải An trong bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan, về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
 
Chia sẻ: