Nghiệp vụ Ngoại thương

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải có giấy phép

 I. Danh mục hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo giấy phép và thuộc diện quản lý của Bộ Công Thương 1. Súng bắn dây. 2. Hàng hóa cần kiểm soát nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên do Bộ...

Mã vùng điện thoại Quốc tế

Tổng hợp mã vùng điện thoại quốc tế

Mã vùng điện thoại Việt Nam

  Bảng mã vùng điện thoại Việt Nam mới nhất

Giờ Quốc Tế

  STT TÊN NƯỚC MÃ QUỐC GIA CHÊNH LỆCH GIỜ STT TÊN NƯỚC MÃ QUỐC GIA CHÊNH LỆCH...

Incoterms 2000

Incoterms 2000 Incoterms (International Commerce Terms – Các điều khoản thương mại quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Incoterm quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và...

Incoterms 2010

Incoterms là một tập hợp các thuật ngữ và định nghĩa được tiêu chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế nhằm truyền đạt rõ ràng trách nhiệm của người mua và người bán trong việc giao hàng. Chúng giúp xác định quyền và...

Tiền Tệ Quốc Tế

Country Currency Symbol ISO Code Fractional Unit Units per Whole Afghanistan Afghan afghani ؋ AFN Pul 100 Albania Albanian lek L ALL Qindarkë 100 Algeria Algerian...

Chuyển Đổi Đơn Vị

LENGTH Meter Kilometer Inch Foot Yard Mile Nautical...

Ký mã hiệu Container

Trên container có rất nhiều loại ký, mã hiệu thể hiện những ý nghĩa khác nhau. Tiêu chuẩn hiện hành quy định đối với các ký mã hiệu container là ISO 6346:1995, theo đó, các nhãn hiệu này chia thành những loại chính...

Các loại Container đường hàng không

IATA ULD Code: AKE contoured container Classification: LD-3; Rate Class: Type 8 Description: Half width lower deck container with angle one end and canvas door, some with solid door Suitable: A300, A310, A330, A340, B747, B767, B777, DC-10, MD-11,...

Airlines Code

Mã những sân bay lớn theo từng quốc gia Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) có quy định mã đinh danh về vị trí, ký hiệu cho từng sân bay trên thế giới. Điều này giúp cho việc quản lý, khai thác vận tải hàng không diễn ra dễ...

Đến ngày 15/9, tạm dừng hoạt động địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính không đủ điều kiện

Theo rà soát của Tổng cục Hải quan, đến nay 8 địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính không đảm bảo các điều kiện theo quy định. Nếu không sớm đáp ứng điều kiện, đến ngày 15/9/2018, các địa điểm này sẽ bị dừng hoạt động. Soi chiếu hàng hóa qua đường...