Incoterms 2010

 • 26-08-2022
Incoterms là một tập hợp các thuật ngữ và định nghĩa được tiêu chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế nhằm truyền đạt rõ ràng trách nhiệm của người mua và người bán trong việc giao hàng. Chúng giúp xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả việc chuyển giao rủi ro và chi phí.
 
Một số lưu ý khi sử dụng Incoterms
1. Incoterms chỉ áp dụng đối với hợp đồng ngoại thương mà khôngáp dụng cho hợp đồng nội thương.
2. Incoterms chỉ áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa dạng vật chất (hữu hình), không áp dụng cho hàng hóa phi vật chất (vô hình)
3. Về tính luật của Incoterms: - Incoterms ra đời năm 1936 qua 6 lần sửa đổi, 7 bản có giá trịnhư nhau. - Khi áp dụng Incoterms, các bên có thể thỏa thuận thêm những qui định khác trái với Incoterms. - Incoterms do ICC ban hành, các bên thỏa thuận dẫn chiếu trong hợp đồng nhưng không có nghĩa mặc nhiên ICC là trọng tài phân xử tranh chấp.
4. Incoterms không thể thay thế cho hợp đồng mua bán quốc tế, nó chỉ là một phần của hợp đồng mua bán quốc tế.
5. Hạn chế sử dụng các tập quán, thói quen thương mại hình thànhtự phát trong hoạt động mua bán. 
 
 
 
Marine Only Terms

FAS (Free Alongside Ship):
 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are alongside the ship, and the buyer bears all costs from that moment onwards.
FOB (Free on Board):
 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are on board the vessel, and the buyer bears all costs from that moment onwards.
CFR (Cost & Freight) to a named place
 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are on board the vessel. The buyer bears all costs once the seller has delivered the goods to the named place.
CIF (Cost, Insurance and Freight) to a named place
 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are on board the vessel, but the seller covers insurance costs for the buyer until freight is delivered to the name place. The buyer bears all costs once the seller has delivered the goods to the named place.
 
 
All Modes of Transportation

EXW (Ex Works)
 • The risk of loss or damage to the goods passes when the goods are recovered from the seller’s facility, and the buyer bears all costs from that moment onwards.
FCA (Free Carrier) to a named place
 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are delivered by the seller to the named place, and the buyer bears all costs from that moment onwards, however, the seller must take care of the export clearance if applicable.
CIP (Carriage & Insurance Paid) to a named carrier/place
 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods turned over to the named carrier, but the seller covers insurance costs for the buyer until freight is delivered to the name place. The buyer bears all costs once the seller has delivered the goods to the named place.
CPT (Carriage Paid To) to a named carrier/place
 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are turned over to the named carrier, but the buyer bears all costs after carrier has delivered goods to a named place.
DAP (Delivered at Place) to a named place
 • The risk of loss of or damage to the goods passes once the goods are delivered at the named place, and the buyer bears all costs from the named place onwards.
DAT (Delivered at Terminal) to a named terminal
 • The risk of loss of or damage to the goods passes once the goods have been made available at said terminal.
DDP (Delivered Duty Paid)
 • The risk of loss or damage to the goods passes once the buyer has control of the product, and the seller bears all costs until goods delivered to the buyer.
Chia sẻ: