Lễ ký kết Thỏa thuận Đối tác Chiến lược trong lĩnh vực Logistics

  • 05-10-2018

Ngày 5 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở chính của Công ty TNHH An Lợi, Ông Yoichi NOTO_Chủ tịch Tập đoàn NRS Nhật bản và Ông Hoàng Đình Nam_Giám đốc Điều hành Công ty TNHH An Lợi đã chính thức ký kết Thỏa thuận Đối tác Chiến lược trong lĩnh vực Logistics.

 
 
Với tinh thần hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi, sau một thời gian đàm phán, Tập đoàn NRS Nhật bản và Công ty TNHH An Lợi đã thống nhất các điều khoản để trở thành Đối tác Chiến lược của nhau. Hai bên tin tưởng rằng, Thoả thuận Đối tác Chiến lược giữa Tập đoàn NRS  Nhật bản và Công ty TNHH An Lợi sẽ thúc đẩy sự hợp tác lâu dài, cam kết xúc tiến đầu tư tại Việt Nam, tăng cường uy tín của Công ty TNHH An Lợi cũng như Tập đoàn NRS Nhật bản trên thị trường Việt Nam, đồng thời tạo đà cho các hợp tác phát triển tiếp theo giữa hai bên cũng như với các Đối tác Chiến lược khác trong thời gian tới.

 
Chia sẻ: