Chi nhánh Thông tin
Trụ sở chính Hà Nội
Địa chỉ
Tầng 2, 27A2 Tòa nhà Green Star, 232 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Điện Thoại
+84-024-2221 6666

Số Fax
+84-024-6666 9396
 
Kinh doanh chính
Thông quan; Văn phòng chi nhánh cung cấp dịch vụ Vận tải quốc tế, Vận tải nội địa, Vận tải đường sắt, Vận tải biển, Vận tải hàng không; Vận chuyển hàng Thông thường; Vận chuyển hàng Hóa chất; Quản lý tài sản, Trung tâm quản lý chuỗi cung ứng.
Văn phòng sân bay Nội bài
Địa chỉ
Tầng 4 - Tòa nhà NTS, Sân bay Nội Bài, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện Thoại
+84 979 713 858

Kinh doanh chính
Thông quan; Văn phòng chi nhánh cung cấp dịch vụ Vận tải quốc tế, Vận tải nội địa, Vận tải đường sắt, Vận tải biển, Vận tải hàng không; Vận chuyển hàng Thông thường; Vận chuyển hàng Hóa chất; Quản lý tài sản, Trung tâm quản lý chuỗi cung ứng.
Văn phòng Hải Phòng
Địa chỉ
Phòng 403, Tòa nhà TTC, 630 Lê Thánh Tông, Phường Đông Hải 1, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện Thoại
+84 985 147 519

Kinh doanh chính
Thông quan; Văn phòng chi nhánh cung cấp dịch vụ Vận tải quốc tế, Vận tải nội địa, Vận tải đường sắt, Vận tải biển, Vận tải hàng không; Vận chuyển hàng Thông thường; Vận chuyển hàng Hóa chất; Quản lý tài sản, Trung tâm quản lý chuỗi cung ứng.
Văn phòng Bắc Ninh
Địa chỉ
Lô D2 - KCN Quế Võ, Phường Dương Liễu, Quận Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh, Việt Nam

Điện Thoại
+844 3995 6636

Kinh doanh chính
Thông quan; Văn phòng chi nhánh cung cấp dịch vụ Vận tải quốc tế, Vận tải nội địa, Vận tải đường sắt, Vận tải biển, Vận tải hàng không; Vận chuyển hàng Thông thường; Vận chuyển hàng Hóa chất; Quản lý tài sản, Trung tâm quản lý chuỗi cung ứng.
Văn phòng Lai Xá
Địa chỉ
Thôn Lai Xá, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Điện Thoại
+84 979 713 858

Kinh doanh chính
Kho chuyên trữ hàng Hóa thông thường; Cho thuê & Quản lý tài sản chuyên về Dự Án, Trung tâm quản lý chuỗi cung ứng; dịch vụ Vận tải quốc tế, Vận tải nội địa, Vận tải đường sắt, Vận tải biển, Vận tải hàng không.
Văn phòng KCN thăng long I
Địa chỉ
Phường Hải Bối, Quận Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện Thoại
+84 979 713 858
 
Kinh doanh chính
Thông quan; Văn phòng chi nhánh cung cấp dịch vụ Vận tải quốc tế, Vận tải nội địa, Vận tải đường sắt, Vận tải biển, Vận tải hàng không; Vận chuyển hàng Thông thường; Vận chuyển hàng Hóa chất; Quản lý tài sản, Trung tâm quản lý chuỗi cung ứng.
Văn phòng KCN thăng long II
Địa chỉ
Khu công nghiệp Thăng Long 2, Xã Hưng Long, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện Thoại
+84 979 713 858

Kinh doanh chính
Kho Bãi; Kho chuyên trữ hàng hoá thông thường ; Cho thuê & Quản lý tài sản, Trung tâm quản lý chuỗi cung ứng; dịch vụ Vận tải quốc tế, Vận tải nội địa, Vận tải đường sắt, Vận tải biển, Vận tải hàng không.
Văn phòng KCN Hoàng Mai I
Địa chỉ
Thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Điện Thoại
+84 979 713 858
 
Kinh doanh chính
Thông quan; Văn phòng chi nhánh cung cấp dịch vụ Vận tải quốc tế, Vận tải nội địa, Vận tải đường sắt, Vận tải biển, Vận tải hàng không; Vận chuyển hàng Thông thường; Vận chuyển hàng Hóa chất; Quản lý tài sản, Trung tâm quản lý chuỗi cung ứng.
Kho hóa chất KCN Minh Quang - Hưng Yên
Địa chỉ
Khu công nghiệp Minh Quang, Phường Bạch Sam, Quận Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên, Việt Nam

Điện Thoại
+84 979 713 858

Kinh doanh chính
Diện tích đất: 12,000m2
Kho Bãi; Kho chuyên trữ hàng Hóa chất; Cho thuê & Quản lý tài sản, Trung tâm quản lý chuỗi cung ứng; dịch vụ Vận tải quốc tế, Vận tải nội địa, Vận tải đường sắt, Vận tải biển, Vận tải hàng không.
Kho KCN thăng long I
Địa chỉ
Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 
Điện Thoại
+84 979 713 858

Kinh doanh chính
Diện tích đất: 10,000m2
Kho Bãi; Kho chuyên trữ hàng Hóa thông thường; Cho thuê & Quản lý tài sản, Trung tâm quản lý chuỗi cung ứng; dịch vụ Vận tải quốc tế, Vận tải nội địa, Vận tải đường sắt, Vận tải biển, Vận tải hàng không.
Kho KCN thăng long II
Địa chỉ
Khu công nghiệp Thăng Long 2, Xã Hưng Long, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện Thoại
+84 979 713 858

Kinh doanh chính
Diện tích đất: 35,000m2
Kho Bãi; Kho chuyên trữ hàng hoá thông thường ; Cho thuê & Quản lý tài sản, Trung tâm quản lý chuỗi cung ứng; dịch vụ Vận tải quốc tế, Vận tải nội địa, Vận tải đường sắt, Vận tải biển, Vận tải hàng không.
Kho Lai Xá
Địa chỉ
Thôn Lai Xá, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Điện Thoại
+84 979 713 858

Kinh doanh chính
Diện tích đất: 2,500m2
Kho chuyên trữ hàng Hóa thông thường; Cho thuê & Quản lý tài sản chuyên về Dự Án, Trung tâm quản lý chuỗi cung ứng; dịch vụ Vận tải quốc tế, Vận tải nội địa, Vận tải đường sắt, Vận tải biển, Vận tải hàng không.
Kho Ngoại Quan Vĩnh Phúc
Địa chỉ
Khu công nghiệp Bá Thiện 1, Thị trấn Bá Hiến, H. Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
 
Kinh doanh chính
Thông quan; Văn phòng chi nhánh cung cấp dịch vụ Vận tải quốc tế, Vận tải nội địa, Vận tải đường sắt, Vận tải biển, Vận tải hàng không; Vận chuyển hàng Thông thường; Vận chuyển hàng Hóa chất; Quản lý tài sản, Trung tâm quản lý chuỗi cung ứng.