Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp đa dạng các giải pháp vận chuyển tối ưu trên khắp 63 tỉnh thành Quốc gia và các nước Quốc tế để đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của Doanh nghiệp.

Dịch vụ vận chuyển quốc tế

Vận chuyển quốc tế là dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đến các quốc gia khác trên thế giới hoặc ngược lại bằng đường Hàng Không hoặc đường Biển. An Lợi Logistics có trách nghiệm vận chuyển mọi đơn hàng thuận lợi an...

Xem thêm

Dịch vụ Vận chuyển Nội địa

Vận chuyển nội địa là giải pháp vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác trong 63 tỉnh thành Việt Nam với thời gian tối ưu bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường biển. Dịch vụ chia các mức trọng lượng theo đặc thù hàng nặng với...

Xem thêm

Dịch vụ Thủ tục Hải quan

Dịch vụ Thủ tục Hải quan sẽ chuẩn bị đầy đủ và chính xác các bộ hồ sơ về mặt nghiệp vụ lên cơ quan Hải quan và Ban ngành liên quan. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thay mặt doanh nghiệp hoàn thành các thủ...

Xem thêm

Dịch vụ Kinh doanh Kho bãi

Dịch vụ Kinh doanh Kho bãi cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi, giải pháp lưu trữ, giám sát và cập nhập tình hình tồn kho chính xác, kịp thời cho các loại hàng hóa thông thường và...

Xem thêm

Dịch vụ Lắp đặt và Xếp dỡ

Dịch vụ Lắp đặt và Xếp dỡ cung cấp các dịch vụ tháo dỡ, lắp đặt máy móc và thiết kế theo layout; nâng hạ và xếp dỡ hàng hóa siêu trường, siêu trọng; đóng kiện và bao gói theo tiêu...

Xem thêm

Hàng Dự Án

Dịch vụ tư vấn các loại hình doanh nghiệp phù hợp với các đặc thù sản xuất và kinh doanh giúp doanh nghiệp tối ưu hóa được hoạt động kinh doanh sản xuất và phát triển bền vững.

Xem thêm

Liên kết