Đến ngày 15/9, tạm dừng hoạt động địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính không đủ điều kiện

  • 15-09-2018

Theo rà soát của Tổng cục Hải quan, đến nay 8 địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính không đảm bảo các điều kiện theo quy định. Nếu không sớm đáp ứng điều kiện, đến ngày 15/9/2018, các địa điểm này sẽ bị dừng hoạt động.


Soi chiếu hàng hóa qua đường chuyển phát nhanh tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: M.Hùng
Đây là chỉ đạo mới nhất của Tổng cục Hải quan đối với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng liên quan đến quản lý hoạt động địa điểm chuyển phát nhanh, bưu chính theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP.

Theo đó, tại Cục Hải quan Hà Nội quản lý có địa điểm chưa đáp ứng điều kiện thuộc các công ty gồm: Công ty TNHH TNT Express World Wide (chưa đáp ứng điều kiện về vị trí và diện tích); Công ty CP UPS Việt Nam (chưa đáp ứng điều kiện về vị trí và diện tích).

Tại địa bàn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh quản lý có 4 địa điểm chưa đáp ứng điều kiện thuộc các công ty gồm: Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất (TECS) (chưa đáp ứng điều kiện về thời gian lưu trữ hình ảnh camera); Công ty CPN Bưu điện-CTCP tại TP. Hồ Chí Minh (chưa đáp ứng điều kiện về thời gian lưu trữ hình ảnh camera); Trung tâm khai thác Bưu chính quốc tế MN (chưa đáp ứng điều kiện về thời gian lưu trữ hình ảnh camera); Công ty TNT Viettrans Express Worldwide Việt Nam (chưa đáp ứng điều kiện về thời gian lưu trữ hình ảnh camera; chưa rõ vị trí địa điểm nằm trong quy hoạch khu vực sân bay quốc tế).

Tại địa bàn Cục Hải quan Đà Nẵng có hai địa điểm không đáp ứng điều kiện, thuộc các công ty Trung tâm vận chuyển và khí vận miền Trung (chưa đáp ứng điều kiện về diện tích, hệ thống phần mềm và thời gian lưu trữ hình ảnh camera); Công ty TNT Viettrans Express Worldwide Việt Nam-chi nhánh Đà nẵng (chưa được công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh).

Đối với các địa điểm chưa đáp ứng điều kiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu các DN kinh doanh địa điểm phát đáp ứng điều kiện trước nguwisy 15/9.

Đến ngày 15/9, các địa điểm không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố ra thông báo tạm dừng hoạt động và báo cáo, đề xuất Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét chấm dứt hoạt động.

Thủ tục hải quan của hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh tại địa điểm sau ngày 15/9 không đảm bảo theo quy định được thực hiện tại chi cục hải quan chuyển phát nhanh hoặc chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế. Hàng hóa XK, NK không được đưa về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung không đủ điều kiện.

Cục hải quan tỉnh, thành phố lựa chọn địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tại khu vực cửa khẩu sân bay quốc tế, trụ sở chi cục hải quan chuyển phát nhanh hoặc trong địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh đủ điều kiện.

Chia sẻ: