Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND: Thu phí sử dụng dịch vụ công trình công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng

  • 13-12-2016
Quy định về phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng như sau:
 
Chia sẻ: