Công văn 4274/BKHCN-TC: Phí kiểm tra chất lượng hàng hóa, nhà nước không tham gia định giá

  • 17-10-2017
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Công văn 4274/BKHCN-TC về việc triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá.
 
Chia sẻ: