Quyết định 04/2017/QĐ-TTg: Lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu

  • 09-03-2017

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Chia sẻ: