Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

  • 06-04-2021

Theo đó, ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại các Phụ lục số 1, 2 và 3 kèm theo.

- Phụ lục 1: Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2.

- Phụ lục 2: Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm.

  • Phụ lục 2.1: Danh mục sản phẩm sữa chế biến;
  • Phụ lục 2.2: Danh mục sản phẩm nước giải khát, rượu, bia, cồn và đồ uống có cồn;
  • Phụ lục 2.3: Danh mục sản phẩm dầu thực vật và các sản phẩm chế biến từ dầu thực vật;
  • Phụ lục 2.4: Danh mục sản phẩm bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo.

- Phụ lục 3: Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về hiệu suất năng lượng.

Chia sẻ: