Công văn 1353/GSQL-GQ2: Thủ tục thuê, mượn tài sản và hủy tài sản không có tờ khai của công ty Canon Vietnam

  • 11-10-2016
Thủ tướng Phúc đáp văn bản số 20190326/05/HPRT/CV ngày 26/3/2019 của Công ty TNHH Re-Teck Hải Phòng xin ý kiến tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực nhập khẩu, gia công sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
 
Chia sẻ: