Công văn 4635/TCHQ-TXNK: Bán phế liệu vào thị trường nội địa

  • 11-07-2017
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2017-05/PLPP ngày 22/5/2017 của Công ty TNHH MTV quốc tế Việt Pan - Pacific về việc bán phế liệu thuộc tỷ lệ hao hụt vào thị trường nội địa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
 
Chia sẻ: