Công văn 1697/GSQL-GQ1: Thời gian lưu giữ tờ khai hải quan và các giao dịch bằng tờ khai hải quan

  • 02-12-2016
Phúc, Chủ tịch nước, đáp công văn số CASA241116/CV-XNK ngày 24/11/2016 về việc đề nghị cơ quan hải quan hướng dẫn sử dụng tờ khai hải quan điện tử để lưu trữ và làm việc với các cơ quan liên quan, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:
 
Chia sẻ: