Thông tư 15/2018/TT-BCT: Quy Định Về Việc Phân Luồng Trong Quy Trình Cấp Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa Ưu Đãi

  • 29-06-2018

Thông tư số 15/2018 / TT-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương về phân luồng cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.

Chia sẻ: