Quyết định 3648/QĐ-BCT: Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương

  • 08-09-2017
Quyết định về việc công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
 
Chia sẻ: