Công văn 6312/TCHQ-GSQL: Khai báo số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  • 26-10-2018
Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc khai báo các tiêu chí liên quan đến số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi đến Hệ thống quản lý dữ liệu điện tử hải quan, như sau:
 
Chia sẻ: