Thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

  • 13-05-2021

Ngày 13/5/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 2224/TCHQ-PC về việc thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Theo đó, giải đáp một số vướng mắc về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Đơn cử, đối với kiến nghị xử phạt hành vi vi phạm quy định về khai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp,… (khoản 5 Điều 9 Nghị định 128/2020), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  • Quy định tại Điều 9 Nghị định 128/2020 (trong đó có khoản 5) được áp dụng với các hành vi vi phạm quy định về khai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu.
  • Các trường hợp khai sai khác (không làm thiếu số tiền thuế phải nộp, không làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu) thì không áp dụng quy định tại Điều 9 Nghị định 128/2020.
Chia sẻ: