Thông tư 155/2016/TT-BTC: Về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Hải quan

  • 20-10-2017
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan như sau:
 
Chia sẻ: