Công văn 1344/XNK-XXHH: Cấp C/O Form D điện tử

  • 19-12-2019

Nhằm đẩy mạnh triển khai Cơ chế Một cửa ASEAN, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của thương nhân sang các nước ASEAN. Ngày 09 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3624/QĐ-BCT về việc ban hành Quy trình cấp C/O mẫu D điện tử. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Chia sẻ: