Nghị định 128/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan

  • 19-10-2020

Nghị định số 128/2020/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Nghị định được ban hành ngày 19/10/2020; có hiệu lwujc từ ngày 10/12/2020.

Chia sẻ: