Công văn 4891/TCHQ-PC: vướng mắc xử phạt khai bổ sung

  • 30-07-2019

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số đơn vị hải quan địa phương về vướng mắc trong việc áp dụng quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016). Xử phạt đối với trường hợp vi phạm quy định về khai hải quan, thực hiện khai bổ sung ngoài thời hạn quy định mà hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Chia sẻ: