Công văn 1586/TXNK-TGHQ: Khai báo các khoản phí phải cộng vào trị giá hải quan

  • 04-04-2018
Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được vướng mắc của một số Doanh nghiệp và Cục Hải quan địa phương về việc khai báo các khoản phí điều chỉnh cộng (ví dụ phí CIC...) liên quan đến vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên trên hệ thống VNACCS/VCIS. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:
 
Chia sẻ: