Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH: Bổ sung máy móc, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

  • 28-12-2016
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
 
Chia sẻ: