Công văn 4047/BKHCN-TĐC: Hướng dẫn kiểm tra chuyên ngành

  • 28-09-2016
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết 19-2016/NQ-CP, để bảo đảm đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, phù hợp với quy định của pháp luật về hải quan, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hướng dẫn như sau:
 
Chia sẻ: