Nghị định 45/2016/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung nghị định 127/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan

  • 26-05-2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều trong ND 127/2013. Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
 
Chia sẻ: