Thông tư 23/2016/TT-BCT: Bãi bỏ Thông tư 37 về kiểm tra hàm lượng Formaldehyt

  • 12-10-2016
Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BCT bãi bỏ thông tư số 37/2015/tt-bct ngày 30 tháng 10 năm 2015 của bộ trưởng bộ công thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.
 
Chia sẻ: