Công văn 1226/GSQL-GQ2: Thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế phẩm của DNCX

  • 13-09-2017
Trả lời công văn số IVC-THPLPP-160801 ngày 15/8/2016 của Công ty TNHH Inoac Việt Nam vướng mắc về thủ tục hải quan tiêu hủy phế liệu, phế phẩm tại Việt Nam của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
 
Chia sẻ: