Quyết định 880/QĐ-BCT: Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm Platstic và sản phẩm bằng Plastic được làm từ các Polyme từ Propylen có xuất sứ từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia

  • 18-03-2020

Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen thuộc các mã HS sau: 3920.20.10 và 3920.20.91 có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a (mã vụ việc: AD07) với nội dung chi tiết nêu tại Thông báo kèm theo Quyết định này.

Chia sẻ: