Văn bản mới

Công văn 11310/TCHQ-TXNK: không lấy mẫu phân tích, phân loại

Để góp phần thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị Hải quan:  

Thông tư 23/2016/TT-BCT: Bãi bỏ Thông tư 37 về kiểm tra hàm lượng Formaldehyt

Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BCT bãi bỏ thông tư số 37/2015/tt-bct ngày 30 tháng 10 năm 2015 của bộ trưởng bộ công thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển...

Công văn 1353/GSQL-GQ2: Thủ tục thuê, mượn tài sản và hủy tài sản không có tờ khai của công ty Canon Vietnam

Thủ tướng Phúc đáp văn bản số 20190326/05/HPRT/CV ngày 26/3/2019 của Công ty TNHH Re-Teck Hải Phòng xin ý kiến tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực nhập khẩu, gia công sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng, Cục Giám sát quản lý về hải...

Công văn 1317/GSQL-TH: Vướng mắc C/O

Trả lời công văn số 1942/HQĐNa-GSQL ngày 8/9/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc liên quan đến C/O, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:  

Công văn 4047/BKHCN-TĐC: Hướng dẫn kiểm tra chuyên ngành

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết 19-2016/NQ-CP, để bảo đảm đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, phù hợp với quy định của pháp luật về hải quan,...