Công văn 475/TCHQ-TXNK: Khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn

  • 01-02-2021

Trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Đại Kim, Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long, Công ty TNHH Yura Việt Nam, Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Chia sẻ: