Văn bản mới

Thông báo 03/TB-UBND: Thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng qua cổng thanh toán điện tử Hải quan

Ngày 03/01/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo số 03/TB-UBND về việc thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng qua Cổng thanh toán...

Công văn 8175/TCHQ-GSQL: Hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trên Hệ thống V5 do Tổng cục Hải quan ban hành

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện và nâng cấp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, góp phần vào...

Công văn 1344/XNK-XXHH: Cấp C/O Form D điện tử

Nhằm đẩy mạnh triển khai Cơ chế Một cửa ASEAN, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của thương nhân sang các nước ASEAN. Ngày 09 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã...

Công văn 8998/BTC-CST: Thuế BVMT đối với dầu máy biến thế

Công văn số 8998/BTC-CST ngày 07/8/2019 của Bộ Tài chính v/v Thuế BVMT đối với đầu máy biến thế.

Công văn 4891/TCHQ-PC: vướng mắc xử phạt khai bổ sung

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số đơn vị hải quan địa phương về vướng mắc trong việc áp dụng quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016). Xử phạt đối với trường hợp vi phạm quy định về khai hải quan, thực hiện khai bổ...

Công văn 2115/BKHCN-ĐTG: giải đáp vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTG ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Phúc đáp Công văn số 4441/TCHQ-GSQL ngày 05/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (sau đây gọi tắt...

Công văn 3600/TCHQ-KTSTQ: kiểm tra định mức thực tế và thời điểm chốt tồn kho

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4301/VPCP-TH ngày 20/5/2019 của Văn phòng Chính phủ, theo đó tại mục 5 phụ lục II kèm theo có đề cập đến nội dung bất cập trong công tác. Kiểm tra sau thông quan về việc “Cơ quan hải quan thường lấy định mức bình quân...

Công văn 858/GSQL-GQ2: Quy định về báo cáo quyết toán đối với loại hình A12 công cụ và vật tư tiêu hao

Công văn 858/GSQL-GQ2 ngày 22/3/2019 báo cáo quyết toán đối với công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao.

Công văn 226/GSQL-GQ2: Hướng dẫn thủ tục cho DNCX, Nộp báo cáo quyết toán cho loại hình A12

Trả lời công văn số NTPV-A-CV-18-003 ngày 18/12/2018 của Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision Việt Nam về loại hình nhập khẩu dụng cụ, công cụ, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao của DNCX, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn 7126/TCHQ-GSQL: Trả lời kê khai, kiểm tra bản kê khai điện tử Emanifest

Tiếp theo công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 của Tổng cục Hải quan về kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest, Tổng cục Hải quan có ý kiến về thời gian áp dụng thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL nêu trên, như sau: