Văn bản mới

Công văn 10983/TCHQ-GSQL: Thông báo bổ sung triển khai TTHQĐT Trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan

Nhằm nâng cao tính tự động trong quy trình thực hiện thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan chính thức tiếp nhận thông tin khai báo điện tử của doanh nghiệp khi thực hiện những thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC như...

Công văn 10984/TCHQ-GSQL: Áp dụng các chức năng mới trên Hệ thống e-Customs V5 để hỗ trợ thực hiện TTHQĐT trên Hệ thống VNACCS

Thực hiện kế hoạch triển khai các chức năng mới trên Hệ thống e- Customs để hỗ trợ thực hiện TTHQĐT trên Hệ thống VNACCS theo hướng dẫn tại Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2016, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc triển khai thực hiện như sau:  

Thông tư 274/2016/TT-BTC: Thu nộp lệ phí hải quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.  

Nghị định 104/2009/NĐ-CP: Quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Nghị định 104/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2009. Bãi bỏ Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ.  

Thông tư 155/2016/TT-BTC: Về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Hải quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan như sau:  

Công văn 4274/BKHCN-TC: Phí kiểm tra chất lượng hàng hóa, nhà nước không tham gia định giá

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Công văn 4274/BKHCN-TC về việc triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá.  

Thông tư 22/2016/TT-BCT: Thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Ngày 3 tháng 10 năm 2016, Thông tư 22/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (sau đây gọi tắt là ATIGA).  

Công văn 2021/HQĐNa-CCHĐH: Sử dụng kết quả kiểm tra chất lượng

Ngày 13/9/2016, Cục Hải quan Đồng Nai nhận được công văn số 20160912/NAGAE của công ty TNHH Nagae Việt Nam vướng mắc về việc sử dụng kết quả kiểm tra chất lượng hàng bảo hộ lao động khi làm thủ tục khai hải quan. Theo đó, công ty đề nghị được phép Công ty sử dụng kết quả kiểm tra chất...

Công văn 1226/GSQL-GQ2: Thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế phẩm của DNCX

Trả lời công văn số IVC-THPLPP-160801 ngày 15/8/2016 của Công ty TNHH Inoac Việt Nam vướng mắc về thủ tục hải quan tiêu hủy phế liệu, phế phẩm tại Việt Nam của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  

Quyết định 3648/QĐ-BCT: Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương

Quyết định về việc công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.