Văn bản mới

Công văn 969/TCHQ-TXNK: Hướng dẫn thực hiện TT 06.2021/TT-BTC về quản lý thuế XNK

Ngày 22/01/2021, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 6/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản Lý thuế ngày 13/06/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 8/3/2021.

Công văn 1523/BTC-TCHQ: Hướng dẫn ghi xuất xứ trên tờ khai xuất khẩu 2021

Ngày 18/02/2021, Bộ Tài chính đã ban hành công văn 1523/BTC-TCHQ về việc ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu. Theo đó, nhằm thực hiện cách ghi xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan xuất khẩu, đảm bảo tuân thủ các quy định...

Công văn 235/GSQL-GQ2: Hướng dẫn thủ tục Hải quan hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài

Căn cứ quy định của Điều 178 Luật Thương Mại năm 2005, Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại. Theo đó, bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hay nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất...

Công văn 475/TCHQ-TXNK: Khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn

Trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Đại Kim, Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long, Công ty TNHH Yura Việt Nam, Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng...

Thông tư 6/2021/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều luật quản lý thuế đối với hàng hóa XNK

Ngày 22/01/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 08/3/2021.

Công văn 6943/TCHQ-TXNK: Xử lý thuế nguyên liệu chênh lệch tồn kho

Trả lời công văn số 2817/HQHCM-STQ ngày 29/9/2020 của Cục Hải quan Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc xử lý thuế đối với lượng nguyên phụ liệu chênh lệch giữa tồn kho trên sổ sách tại doanh nghiệp so với số liệu khai báo với cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến...

Nghị định 128/2020/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan

Nghị định số 128/2020/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải...

Nghị định 126/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết,...

Nghị định 97/2020/NĐ-CP: Tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không

Nghị định này quy định về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không quy định tại khoản 1 Điều 166 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006. Đối với đối tượng áp dụng, Nghị định này...

Quyết định 880/QĐ-BCT: Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm Platstic và sản phẩm bằng Plastic được làm từ các Polyme từ Propylen có xuất sứ từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia

Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen thuộc các mã HS sau: 3920.20.10 và 3920.20.91 có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan...