Tin tức tổng hợp

Thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan điện tử

Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1593/QĐ-BTC thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể...

Hàng hóa chưa thông quan, doanh nghiệp chưa bị coi là nợ thuế

Trong thời gian đưa hàng về bảo quản, hàng hóa chưa thông quan, vẫn còn đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan thì chưa coi là doanh nghiệp nợ thuế.   Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Cục Hải quan TP.HCM trong việc xử lý tờ khai...