DataBinding: 'System.Data.DataRowView' does not contain a property with the name 'ImgN'. Container hàng không

Container hàng không

Welcome to An Loi Co.,Ltd

Welcome to An Loi Co.,Ltd

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh

Mr Nam Hoang

0988 525 868

h.nam@anloi.com.vn

Dịch vụ Logistics

Mr Diep Vu

0979 713 858

v.diep@anloi.com.vn

Dịch vụ Hải quan

Mrs Luong Do

0912 955 157

d.luong@anloi.com.vn

Liên kết

Tổng cục hải quan Việt namBộ khoa học và cồng nghệBộ lao động thương binh và xã hộiCục hóa chấtviện dệt mayBộ y tếBộ tài nguyên và môi trườngBộ nông nghiệp và phát triển nông thônVinacontrolBộ kế hoạch và đầu tưLiên kêt 11Liên kêt 12Hiệp hội chủ hàng Việt namFIATAIATAHiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)VCCIHiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA)

Trang chủ Nghiệp vụ ngoại thương Các loại Container Container hàng không

Container hàng không

IATA ULD Code: AKE contoured container

Classification: LD-3; Rate Class: Type 8

 

Description: Half width lower deck container with angle one end and canvas door, some with solid door

Suitable: A300, A310, A330, A340, B747, B767, B777, DC-10, MD-11, L1011 
Overall dimensions: 
L 201cm, W 153cm, H 163cm (L 79in, W 60.4in, H 64in) 
Door opening: 
L 147cm, H 155cm (L 58in, H 61in) 
Internal dimensions: 
L 193cm, W 145cm, H 155cm (L 76in, W 57in, H 61in) Height tapers off after 104cm (41in) from top 
Internal volume: 
4.3cu.m (152 cu.ft) 
Maximum gross weight: 
1,588kg (3500lb) 
Tare weight: 
82kg (181lb) with canvas door 105kg (231lb) with solid door


IATA ULD Code: DPE contoured container

Classification: LD-2; Rate Class: Type 8D

 

Description: Half width lower deck container with angle one end and canvas door, some with solid door
Suitable: 
B767
Overall dimensions: 
L 156cm, W 153cm, H 163cm (L 61.5in, W 60.4in, H 64in)
Door opening: 
L 112cm, H 152cm (L 44in, H 60in)
Internal dimensions: 
L 154cm, W 152cm, H 150cm (L 61in, W 60in, H 59in) Height tapers off after 112cm (44in) from top
Internal volume: 
3.4cu.m (120 cu.ft)
Maximum gross weight: 
1,225kg (2,700lb)
Tare weight: 
92kg (203lb)


IATA ULD Code: DQF contoured container

Rate Class: Type 6A

 

Description: Full width lower deck container angled both ends with canvas door and built-in door straps
Suitable: 
B767
Overall dimensions: 
L 318 cm, W 153 cm, H 163 cm (L 125 in, W 60.4 in, H 64 in)
Door opening: 
L 234 cm, H 157 cm, (L 92 in, H 62 in)
Internal dimensions: 
L 315 cm, W 152 cm, H 149 cm (L 124 in, W 60 in, H 59 in)
Internal volume: 
6.5 cu.m (242 cu.ft)
Maximum gross weight: 
2450 kg (5401 lb)
Tare weight: 
127 kg (280 lb)


IATA ULD Code: PNA B767 Half Pallet with net

Classification: HP; Rate Class: Type 8

 

Description: Half pallet squared off for B767 lower deck
Suitable: 
B767
Overall dimensions: 
L 244cm, W 156cm, H 163cm (L 96in, W 61.5in, H 64in)
Maximum volume: 
5.7cu.m (201 cu.ft)
Maximum gross weight: 
2449kg (5399lb)
Tare weight: 
83kg (183lb)


IATA ULD Code: P1P Flat Pallet with net

Classification: LD-7; Rate Class: Type 5

 

Description: Universal general purpose flat pallet for lower and main decks
Suitable: 
Wide body: All aircraft lower and main decks. Narrow body: B707F, B727F, B737F, DC8F, Turboprop: L100, L188, CV580, CL 44
Overall dimensions: 
L 318cm, W 224cm, H 163cm (L 125in, W 88in, H 64in)
Build to: 
H 163cm (H 64in), lower deck Type 5 H 203cm (H 80in) main deck Type 2A
Internal dimensions: 
L 307cm, W 213cm (L 121in, W 84in)
Maximum volume without overhang: 
10.2cu.m (360 cu.ft)
Maximum gross weight: 
4626kg (10198lb) 
Tare weight: 
105kg (231lb)


IATA ULD Code: AAP enclosed container on P1P base

Classification: LD9 Container; Rate class: Type 5

 

Description: General purpose enclosed container fitted to P1P base with canvas door and built-in net door straps, some with solid door
Suitable for:
 A300, A310, A330, A340, B747, B767, DC-10, MD-11, L1011
Overall dimensions:
 L 318 cm,W 224 cm, H 163 cm (L 125 in, W 88 in, H 64 in) 
Door opening:
 L 300 cm, H 147 cm, (L 118 in, H 58 in) 
Internal dimensions:
 L 291 cm,W 206 cm, H 147 cm (L114.5 in, W 81 in, H 58 in)
Internal volume:
 9.1 cu.m (361 cu.ft)
Maximum gross weight:
 4,624 kg (10,194 lb) lower deck 6,000 kg (13,227 lb) main deck
Tare weight:
 215 kg (473 lb) with canvas door 270 kg (595 lb) with solid door


IATA ULD Code: AKH contoured container

Classification: LD 3-45 Container; Rate class: Type A8

 

Description: Full width lower deck container with angled both ends and canvas door 
Suitable
 for: A320
Overall dimensions
 : L 244 cm,W 153 cm, H 117 cm (L 96 in,W 60.4 in, H 46 in) 
Door opening
 : L 143 cm, H 109 cm, (L 56.5 in, H 43 in) 
Internal dimensions
 : L 241 cm, W 141 cm, H 109 cm (L 95 in, W 55.5 in, H43 in) 
Height tapers off after:
 61 cm (24 in) from top 
Internal volume
 : 3.68 cu.m (130 cu.ft) 
Maximum gross weight: 
1134 kg (2500 lb) 
Tare weight:
 76 kg (167 lb)


IATA ULD Code: P6P 10 ft Flat Pallet with net

Classification: LD9 Pallet; Rate class: Type 2BG

 

Description: Universal general purpose flat pallet for lower and main decks 
Suitable for:
 A300, A310, A330, A340, B747, B767, B777, DC-10, MD-11, L1011 
Overall dimensions:
 L 318 cm, W 244 cm, H 163 cm (L 125 in, W 96 in, H 64 in) 
Build up to:
 H 163 cm (H 64 in) lower deck Type 2 
H 244 cm (H 96 in) main deck Type 2H 
H 300 cm (H 118 in) main deck Type 2 H 
Maximum volume:
 H 163 cm (H 64 in), 11.15 cu.m (394 cu.ft) 
H 244 cm (H 96 in), 16.52 cu.m (583 cu.ft) 
H 300 cm (H 118 in), 20.65 cu.m (729 cu.ft) 
Tare weight:
 120 kg (265lb)

ĐỐI TÁC
Copyright © 2016 Anloi Co., Ltd.