DataBinding: 'System.Data.DataRowView' does not contain a property with the name 'ImgN'. Các loại Container

Các loại Container

Welcome to An Loi Co.,Ltd

Welcome to An Loi Co.,Ltd

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh

Mr Nam Hoang

0988 525 868

h.nam@anloi.com.vn

Dịch vụ Logistics

Mr Diep Vu

0979 713 858

v.diep@anloi.com.vn

Dịch vụ Hải quan

Mrs Luong Do

0912 955 157

d.luong@anloi.com.vn

Liên kết

Tổng cục hải quan Việt namBộ khoa học và cồng nghệBộ lao động thương binh và xã hộiCục hóa chấtviện dệt mayBộ y tếBộ tài nguyên và môi trườngBộ nông nghiệp và phát triển nông thônVinacontrolBộ kế hoạch và đầu tưLiên kêt 11Liên kêt 12Hiệp hội chủ hàng Việt namFIATAIATAHiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)VCCIHiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA)

Trang chủ Nghiệp vụ ngoại thương Các loại Container

Các loại Container

20’ Dry Container Specificationimage001

Suitable for commodities in bundles, cartons, boxes, loose cargo, furnitures, etc.
Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer.


External Width 2,440 mm 8 ft
Height 2,590 mm 8 ft 6.0 in
Length 6,060 mm 20 ft
Interior Width 2,352 mm 7ft 8.6 in
Height 2,395 mm 7 ft 10.3 in
Length 5,898 mm 19 ft 4.2 in
Door Width 2,340 mm 92.1 in
Height 2,280 mm 89.7 in
Cubic Capacity 33.2 cu m 1,173 cu ft
Tare Weight 2,200 kg 4,850 lbs
Max. Payload 28,280 kg 62,346 lbs
Max. Gross Weight 30,480 kg 67,196 lbs


40’ Dry Container Specification


image002

This is the most common container size for storage or transport of high volume goods. Like other dry containers suitable for commodities in bundles, cartons, boxes, loose cargo, furnitures, etc.
Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer.


External Width 2,440 mm 8 ft
Height 2,590 mm 8 ft 6.0 in
Length 12,190 mm 40 ft
Interior Width 2,350 mm 7ft 8.5 in
Height 2,392 mm 7 ft 10.2 in
Length 12,032 mm 39 ft 5.7 in
Door Width 2,338 mm 92.0 in
Height 2,280 mm 89.8 in
Cubic Capacity 67.6 cu m 2,389 cu ft
Tare Weight 3,730 kg 8,223 lbs
Max. Payload 26,750 kg 58,793 lbs
Max. Gross Weight 30,480 kg 67,196 lbs
ĐỐI TÁC
Copyright © 2016 Anloi Co., Ltd.